(ENGLISH VERSION BELOW)

FeyeCon (www.feyecon.com) is een echt proces- en productontwikkeling MKB en wereldleider in CO2-technologie. We zijn divers, werken in tal van industrieën (bijvoorbeeld textiel, farmaceutica, voeding en cosmetica) en zijn internationaal georiënteerd. Met onze duurzame knowhow streven we naar een groene planeet door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te combineren met een markt gestuurde aanpak.

FeyeCon draait om innovatie en het veranderen van spel, en biedt een zeer innovatieve en creatieve werkomgeving.

Ter uitbreiding van ons team in Weesp zijn wij per direct op zoek naar een

sales en marketing manager – m/v 24-40 uur/week

Als Sales gedreven Marketing specialist ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe klanten en het nationaal en internationaal succesvol introduceren en verkopen van ons merk en onze producten. Jij begrijpt dat marketing meer is dan alleen een folder en website. Werken aan naamsbekendheid, succesvolle promoties organiseren, het vinden van mogelijkheden om ons merk wereldwijd nog sterker te maken.

Naast marketing ben jij tevens onze sales topper. Jij pakt kansen zodra deze zich voordoen en gaat niks uit de weg. Jij bent iemand die het leuk vindt om de diverse aspecten van marketing en sales aan elkaar te koppelen om zo de doelen van FeyeCon realiteit te maken. Tijdens expo’s en events ben jij het aanspreekpunt en neem je het voortouw in handen.

We verwachten van je dat jij het initiatief neemt! Aangezien dit een nieuwe functie en voorlopig éénpersoonsafdeling binnen de organisatie betreft, verwachten wij dat je hands-on bent en zelf zaken gaat initiëren en uitvoeren. Hierdoor krijg je wel de mogelijkheid zelf iets moois te creëren en je eigen afdeling op te zetten!

Functiebeschrijving en activiteiten:

· Verantwoordelijk voor alle product sales en marketingactiviteiten
· Het ontwikkelen en implementeren van campagnes, zowel online als offline
· Vertalen van beleid en strategie, op basis van markt en klant analyse, in concrete acties voor de korte en lange termijn
· Analyse van de resultaten van marketingcampagnes
· Financiële planning/budgettering in samenwerking met de CEO
· Organiseren, begeleiden, vertegenwoordigen, bezoeken van (inter)nationale beurzen/conferenties
· Rapporteert aan de CEO

Eisen en vaardigheden

· Relevante opleiding op HBO of WO niveau
· Commercieel gedreven en resultaatgericht persoon
· Creatieve denker, in staat om de verschillende stappen in het verkoopproces te zien vanuit een helikopterview
· Je kan goed zelfstandig, maar ook in een team functioneren
· Je bent hands-on en in staat zelf taken te regelen en uit te voeren
· Positief, overtuigend, proactief, zelfverzekerd
· Affiniteit met de CBD branche
· Talen: Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift, en bij voorkeur nog een andere taal zoals Duits, Spaans, Italiaans of Frans
· 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.

Wat bieden wij jou als collega?

· Een functie voor minimaal 3 dagen per week, uitbreiding in de (nabije) toekomst noodzakelijk
· Een tijdelijke contract met uitzicht op een vaste aanstelling
· Een informele werksfeer binnen een groeiende internationale organisatie
· Een salaris dat past bij jouw functie en jouw achtergrond
· Een zelfstandige functie waarin je je eigen signatuur kan aanbrengen
· Een reiskosten- en telefoonvergoeding
· 25 vakantiedagen per jaar op basis van 100%FTE
· Een pensioenregeling;

Contact informatie

Heb je interesse? Graag ontvangen wij jouw CV mèt motivatiebrief via service@feyecon.com!
Voor meer informatie, bezoek dan onze website: www.feyecon.com of bel 0294457733.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FeyeCon (www.feyecon.com) is a real process and product development SME and world leader in CO2 technology. We are diverse, work in numerous industries (for example, textiles, pharmaceuticals, food and cosmetics) and are internationally oriented. With our sustainable know-how we strive for a green planet by combining research and development activities with a market-driven approach.

FeyeCon is all about innovation and changing games, and offers a highly innovative and creative working environment.

To expand our team in Weesp, we are immediately looking for one

sales and marketing manager - m/f 24-40 hours / week

As a Sales driven Marketing specialist you are responsible for generating new customers and successfully introducing and selling our brand and products nationally and internationally. You understand that marketing is more than just a brochure and website. Working on brand awareness, organizing successful promotions, finding opportunities to make our brand stronger worldwide.

In addition to marketing, you are also our sales leader. You take opportunities as soon as they arise and you do not shy away from anything. You are someone who likes to link the various aspects of marketing and sales together to make the goals of FeyeCon a reality. During exhibitions and events you are the point of contact and you take the lead.

We expect you to take the initiative! Since this is a new position and provisionally one-person department within the organization, we expect you to be hands-on and to initiate and implement your own business. This gives you the opportunity to create something beautiful yourself and to set up your own department!

Job description and activities:

· Responsible for all product sales and marketing activities
· Developing and implementing campaigns, both online and offline
· Translating policy and strategy, based on market and customer analysis, into concrete actions for the short and long term
· Analysis of the results of marketing campaigns
· Financial planning / budgeting in collaboration with the CEO
· Organizing, supervising, representing, visiting (inter) national fairs / conferences
· Reports to the CEO

Requirements and skills

· Relevant training at HBO or WO level
· Commercially driven and result-oriented person
· Creative thinker, able to see the different steps in the sales process from a helicopter view
· You can function well independently, but also in a team
· You are hands-on and capable of arranging and performing tasks yourself
· Positive, convincing, proactive, self-confident
· Affinity with the CBD industry
· Languages: Fluent Dutch and English in speech and writing, and preferably another language such as German, Spanish, Italian or French
· At least 3 years of work experience, preferably in a comparable position.

What do we offer you as a colleague?

· A position for a minimum of 3 days a week, extension needed in the (near) future;
· A temporary contract with the prospect of a permanent appointment;
· An informal working atmosphere within a growing international organization;
· A salary that matches your job and your background;
· An independent position in which you can apply your own signature;
· A travel expenses and telephone allowance;
· 25 vacation days per year based on 100% FTE
· A pension plan

Contact information

Are you interested? We would like to receive your resume with motivation letter via service@feyecon.com!
For more information, visit our website: www.feyecon.com or call 0294457733.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated!

		stdClass Object
(
  [vid] => 154
  [uid] => 1
  [title] => Business Support Department
  [log] => 
  [status] => 1
  [comment] => 1
  [promote] => 1
  [sticky] => 0
  [nid] => 154
  [type] => jobs
  [language] => nl
  [created] => 1575631490
  [changed] => 1575631557
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [revision_timestamp] => 1575631557
  [revision_uid] => 1
  [body] => Array
    (
      [nl] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [value] => 

(ENGLISH VERSION BELOW)

FeyeCon (www.feyecon.com) is een echt proces- en productontwikkeling MKB en wereldleider in CO2-technologie. We zijn divers, werken in tal van industrieën (bijvoorbeeld textiel, farmaceutica, voeding en cosmetica) en zijn internationaal georiënteerd. Met onze duurzame knowhow streven we naar een groene planeet door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te combineren met een markt gestuurde aanpak.

FeyeCon draait om innovatie en het veranderen van spel, en biedt een zeer innovatieve en creatieve werkomgeving.

Ter uitbreiding van ons team in Weesp zijn wij per direct op zoek naar een

sales en marketing manager – m/v 24-40 uur/week

Als Sales gedreven Marketing specialist ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe klanten en het nationaal en internationaal succesvol introduceren en verkopen van ons merk en onze producten. Jij begrijpt dat marketing meer is dan alleen een folder en website. Werken aan naamsbekendheid, succesvolle promoties organiseren, het vinden van mogelijkheden om ons merk wereldwijd nog sterker te maken.

Naast marketing ben jij tevens onze sales topper. Jij pakt kansen zodra deze zich voordoen en gaat niks uit de weg. Jij bent iemand die het leuk vindt om de diverse aspecten van marketing en sales aan elkaar te koppelen om zo de doelen van FeyeCon realiteit te maken. Tijdens expo’s en events ben jij het aanspreekpunt en neem je het voortouw in handen.

We verwachten van je dat jij het initiatief neemt! Aangezien dit een nieuwe functie en voorlopig éénpersoonsafdeling binnen de organisatie betreft, verwachten wij dat je hands-on bent en zelf zaken gaat initiëren en uitvoeren. Hierdoor krijg je wel de mogelijkheid zelf iets moois te creëren en je eigen afdeling op te zetten!

Functiebeschrijving en activiteiten:

· Verantwoordelijk voor alle product sales en marketingactiviteiten
· Het ontwikkelen en implementeren van campagnes, zowel online als offline
· Vertalen van beleid en strategie, op basis van markt en klant analyse, in concrete acties voor de korte en lange termijn
· Analyse van de resultaten van marketingcampagnes
· Financiële planning/budgettering in samenwerking met de CEO
· Organiseren, begeleiden, vertegenwoordigen, bezoeken van (inter)nationale beurzen/conferenties
· Rapporteert aan de CEO

Eisen en vaardigheden

· Relevante opleiding op HBO of WO niveau
· Commercieel gedreven en resultaatgericht persoon
· Creatieve denker, in staat om de verschillende stappen in het verkoopproces te zien vanuit een helikopterview
· Je kan goed zelfstandig, maar ook in een team functioneren
· Je bent hands-on en in staat zelf taken te regelen en uit te voeren
· Positief, overtuigend, proactief, zelfverzekerd
· Affiniteit met de CBD branche
· Talen: Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift, en bij voorkeur nog een andere taal zoals Duits, Spaans, Italiaans of Frans
· 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.

Wat bieden wij jou als collega?

· Een functie voor minimaal 3 dagen per week, uitbreiding in de (nabije) toekomst noodzakelijk
· Een tijdelijke contract met uitzicht op een vaste aanstelling
· Een informele werksfeer binnen een groeiende internationale organisatie
· Een salaris dat past bij jouw functie en jouw achtergrond
· Een zelfstandige functie waarin je je eigen signatuur kan aanbrengen
· Een reiskosten- en telefoonvergoeding
· 25 vakantiedagen per jaar op basis van 100%FTE
· Een pensioenregeling;

Contact informatie

Heb je interesse? Graag ontvangen wij jouw CV mèt motivatiebrief via service@feyecon.com!
Voor meer informatie, bezoek dan onze website: www.feyecon.com of bel 0294457733.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FeyeCon (www.feyecon.com) is a real process and product development SME and world leader in CO2 technology. We are diverse, work in numerous industries (for example, textiles, pharmaceuticals, food and cosmetics) and are internationally oriented. With our sustainable know-how we strive for a green planet by combining research and development activities with a market-driven approach.

FeyeCon is all about innovation and changing games, and offers a highly innovative and creative working environment.

To expand our team in Weesp, we are immediately looking for one

sales and marketing manager - m/f 24-40 hours / week

As a Sales driven Marketing specialist you are responsible for generating new customers and successfully introducing and selling our brand and products nationally and internationally. You understand that marketing is more than just a brochure and website. Working on brand awareness, organizing successful promotions, finding opportunities to make our brand stronger worldwide.

In addition to marketing, you are also our sales leader. You take opportunities as soon as they arise and you do not shy away from anything. You are someone who likes to link the various aspects of marketing and sales together to make the goals of FeyeCon a reality. During exhibitions and events you are the point of contact and you take the lead.

We expect you to take the initiative! Since this is a new position and provisionally one-person department within the organization, we expect you to be hands-on and to initiate and implement your own business. This gives you the opportunity to create something beautiful yourself and to set up your own department!

Job description and activities:

· Responsible for all product sales and marketing activities
· Developing and implementing campaigns, both online and offline
· Translating policy and strategy, based on market and customer analysis, into concrete actions for the short and long term
· Analysis of the results of marketing campaigns
· Financial planning / budgeting in collaboration with the CEO
· Organizing, supervising, representing, visiting (inter) national fairs / conferences
· Reports to the CEO

Requirements and skills

· Relevant training at HBO or WO level
· Commercially driven and result-oriented person
· Creative thinker, able to see the different steps in the sales process from a helicopter view
· You can function well independently, but also in a team
· You are hands-on and capable of arranging and performing tasks yourself
· Positive, convincing, proactive, self-confident
· Affinity with the CBD industry
· Languages: Fluent Dutch and English in speech and writing, and preferably another language such as German, Spanish, Italian or French
· At least 3 years of work experience, preferably in a comparable position.

What do we offer you as a colleague?

· A position for a minimum of 3 days a week, extension needed in the (near) future;
· A temporary contract with the prospect of a permanent appointment;
· An informal working atmosphere within a growing international organization;
· A salary that matches your job and your background;
· An independent position in which you can apply your own signature;
· A travel expenses and telephone allowance;
· 25 vacation days per year based on 100% FTE
· A pension plan

Contact information

Are you interested? We would like to receive your resume with motivation letter via service@feyecon.com!
For more information, visit our website: www.feyecon.com or call 0294457733.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated!

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

(ENGLISH VERSION BELOW)

FeyeCon (www.feyecon.com) is een echt proces- en productontwikkeling MKB en wereldleider in CO2-technologie. We zijn divers, werken in tal van industrieën (bijvoorbeeld textiel, farmaceutica, voeding en cosmetica) en zijn internationaal georiënteerd. Met onze duurzame knowhow streven we naar een groene planeet door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te combineren met een markt gestuurde aanpak.

FeyeCon draait om innovatie en het veranderen van spel, en biedt een zeer innovatieve en creatieve werkomgeving.

Ter uitbreiding van ons team in Weesp zijn wij per direct op zoek naar een

sales en marketing manager – m/v 24-40 uur/week

Als Sales gedreven Marketing specialist ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe klanten en het nationaal en internationaal succesvol introduceren en verkopen van ons merk en onze producten. Jij begrijpt dat marketing meer is dan alleen een folder en website. Werken aan naamsbekendheid, succesvolle promoties organiseren, het vinden van mogelijkheden om ons merk wereldwijd nog sterker te maken.

Naast marketing ben jij tevens onze sales topper. Jij pakt kansen zodra deze zich voordoen en gaat niks uit de weg. Jij bent iemand die het leuk vindt om de diverse aspecten van marketing en sales aan elkaar te koppelen om zo de doelen van FeyeCon realiteit te maken. Tijdens expo’s en events ben jij het aanspreekpunt en neem je het voortouw in handen.

We verwachten van je dat jij het initiatief neemt! Aangezien dit een nieuwe functie en voorlopig éénpersoonsafdeling binnen de organisatie betreft, verwachten wij dat je hands-on bent en zelf zaken gaat initiëren en uitvoeren. Hierdoor krijg je wel de mogelijkheid zelf iets moois te creëren en je eigen afdeling op te zetten!

Functiebeschrijving en activiteiten:

· Verantwoordelijk voor alle product sales en marketingactiviteiten
· Het ontwikkelen en implementeren van campagnes, zowel online als offline
· Vertalen van beleid en strategie, op basis van markt en klant analyse, in concrete acties voor de korte en lange termijn
· Analyse van de resultaten van marketingcampagnes
· Financiële planning/budgettering in samenwerking met de CEO
· Organiseren, begeleiden, vertegenwoordigen, bezoeken van (inter)nationale beurzen/conferenties
· Rapporteert aan de CEO

Eisen en vaardigheden

· Relevante opleiding op HBO of WO niveau
· Commercieel gedreven en resultaatgericht persoon
· Creatieve denker, in staat om de verschillende stappen in het verkoopproces te zien vanuit een helikopterview
· Je kan goed zelfstandig, maar ook in een team functioneren
· Je bent hands-on en in staat zelf taken te regelen en uit te voeren
· Positief, overtuigend, proactief, zelfverzekerd
· Affiniteit met de CBD branche
· Talen: Vloeiend Nederlands en Engels in woord en geschrift, en bij voorkeur nog een andere taal zoals Duits, Spaans, Italiaans of Frans
· 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.

Wat bieden wij jou als collega?

· Een functie voor minimaal 3 dagen per week, uitbreiding in de (nabije) toekomst noodzakelijk
· Een tijdelijke contract met uitzicht op een vaste aanstelling
· Een informele werksfeer binnen een groeiende internationale organisatie
· Een salaris dat past bij jouw functie en jouw achtergrond
· Een zelfstandige functie waarin je je eigen signatuur kan aanbrengen
· Een reiskosten- en telefoonvergoeding
· 25 vakantiedagen per jaar op basis van 100%FTE
· Een pensioenregeling;

Contact informatie

Heb je interesse? Graag ontvangen wij jouw CV mèt motivatiebrief via service@feyecon.com!
Voor meer informatie, bezoek dan onze website: www.feyecon.com of bel 0294457733.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FeyeCon (www.feyecon.com) is a real process and product development SME and world leader in CO2 technology. We are diverse, work in numerous industries (for example, textiles, pharmaceuticals, food and cosmetics) and are internationally oriented. With our sustainable know-how we strive for a green planet by combining research and development activities with a market-driven approach.

FeyeCon is all about innovation and changing games, and offers a highly innovative and creative working environment.

To expand our team in Weesp, we are immediately looking for one

sales and marketing manager - m/f 24-40 hours / week

As a Sales driven Marketing specialist you are responsible for generating new customers and successfully introducing and selling our brand and products nationally and internationally. You understand that marketing is more than just a brochure and website. Working on brand awareness, organizing successful promotions, finding opportunities to make our brand stronger worldwide.

In addition to marketing, you are also our sales leader. You take opportunities as soon as they arise and you do not shy away from anything. You are someone who likes to link the various aspects of marketing and sales together to make the goals of FeyeCon a reality. During exhibitions and events you are the point of contact and you take the lead.

We expect you to take the initiative! Since this is a new position and provisionally one-person department within the organization, we expect you to be hands-on and to initiate and implement your own business. This gives you the opportunity to create something beautiful yourself and to set up your own department!

Job description and activities:

· Responsible for all product sales and marketing activities
· Developing and implementing campaigns, both online and offline
· Translating policy and strategy, based on market and customer analysis, into concrete actions for the short and long term
· Analysis of the results of marketing campaigns
· Financial planning / budgeting in collaboration with the CEO
· Organizing, supervising, representing, visiting (inter) national fairs / conferences
· Reports to the CEO

Requirements and skills

· Relevant training at HBO or WO level
· Commercially driven and result-oriented person
· Creative thinker, able to see the different steps in the sales process from a helicopter view
· You can function well independently, but also in a team
· You are hands-on and capable of arranging and performing tasks yourself
· Positive, convincing, proactive, self-confident
· Affinity with the CBD industry
· Languages: Fluent Dutch and English in speech and writing, and preferably another language such as German, Spanish, Italian or French
· At least 3 years of work experience, preferably in a comparable position.

What do we offer you as a colleague?

· A position for a minimum of 3 days a week, extension needed in the (near) future;
· A temporary contract with the prospect of a permanent appointment;
· An informal working atmosphere within a growing international organization;
· A salary that matches your job and your background;
· An independent position in which you can apply your own signature;
· A travel expenses and telephone allowance;
· 25 vacation days per year based on 100% FTE
· A pension plan

Contact information

Are you interested? We would like to receive your resume with motivation letter via service@feyecon.com!
For more information, visit our website: www.feyecon.com or call 0294457733.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated!

[safe_summary] => ) ) ) [field_banner] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [fid] => 11 [uid] => 1 [filename] => recycling_waste.jpg [uri] => public://default_images/recycling_waste.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 342626 [status] => 1 [timestamp] => 1375988880 [rdf_mapping] => Array ( ) [is_default] => 1 [alt] => [title] => ) ) ) [field_blok_achtergrond] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => bg_red ) ) ) [field_blok_grootte] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => big ) ) ) [field_blok_tekstkleur] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => white ) ) ) [field_liggende_image] => Array ( ) [field_staande_image] => Array ( ) [field_subtitel] => Array ( [und] => Array ( [0] => Array ( [value] => Marketing & Sales Manager M/V [format] => [safe_value] => Marketing & Sales Manager M/V ) [1] => Array ( [value] => 24-40 uur/week [format] => [safe_value] => 24-40 uur/week ) ) ) [field_video] => Array ( ) [field_pagina_images] => Array ( ) [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => sioc:Item [1] => foaf:Document ) [title] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:title ) ) [created] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:date [1] => dc:created ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [changed] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:modified ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [body] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => content:encoded ) ) [uid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_creator ) [type] => rel ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => foaf:name ) ) [comment_count] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:num_replies ) [datatype] => xsd:integer ) [last_activity] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:last_activity_date ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) ) [cid] => 0 [last_comment_timestamp] => 1575631490 [last_comment_name] => [last_comment_uid] => 1 [comment_count] => 0 [name] => feyecon-admin [picture] => 0 [data] => a:3:{s:7:"overlay";i:1;s:18:"htmlmail_plaintext";i:0;s:7:"contact";i:0;} [entity_view_prepared] => 1 )